Wymagania obiektowe dotyczące montażu okien

Wymagania obiektowe, to nic innego, jak indywidualne wskazówki projektanta budynku, osoby dokonującej adaptacji projektu powtarzalnego lub inwestora dotyczące sposobu wykonania montażu okien i drzwi balkonowych, materiałów, które mają być zastosowane przez wykonawcę podczas wykonywania robót instalacyjnych stolarki budowlanej w danym obiekcie, detali i rozwiązań wykonawczych oraz określenie poziomów właściwości użytkowych połączeń okien z ościeżami pożądanych i oczekiwanych w dniu zakończenia robót.

Budynek z keramzybetonu, w którym odbyło się badanie szczelności montażu
Budynek z keramzybetonu, w którym odbyło się badanie szczelności montażu

Co do zasady, sprecyzowane, indywidualne wymagania obiektowe powinny być określone przez projektanta i stanowić element treści projektu budowlanego. Podobne stanowisko zajmują autorzy najbardziej znanej, europejskiej instrukcji montażu zatytułowanej: „Wytyczne do montażu okien i drzwi zewnętrznych do budynków nowych i remontowanych” ift Rosenheim – Institut für Fenstertechnik e.V, edycja: Sierpień 2018, przygotowanej przez ift Rosenheim, RAL Quality Assurance Association Windows, Facades and Doors e.V oraz Association of German Glazing Guild, w której na stronie 9 i stronie 22 czytamy między innymi: „Architekt lub projektant ma za zadanie spełnić wymagania wynikające ze specyfiki danej nieruchomości w wystarczająco szczegółowych specyfikacjach projektowych, tak aby uzyskać jednoznaczny profil wymagań zarówno dla konstrukcji okna/drzwi zewnętrznych, jak i dla montażu elementów budowlanych. […] Staranne zaprojektowanie połączenia konstrukcyjnego okien i drzwi zewnętrznych przez projektanta budynku jest podstawą bezproblemowego wykonania profesjonalnego i efektywnego montażu, a tym samym przyczynia się w znacznym stopniu do trwałej przydatności do użycia montowanych elementów.”

W przypadku, gdy projektant nie określi wymagań obiektowych, powinna zrobić to osoba dokonująca adaptacji projektu budowlanego albo inwestor w ramach oznaczania dzieła, które powierza do wykonania, (art. 627 K.c). Wykonawca robót instalacyjnych stolarki budowlanej nie posiada uprawnień do samodzielnego określania wymagań obiektowych.

W celu zapewnienia „trwałej przydatności do użycia montowanych elementów” wydaje się niezbędnym, aby wymagania obiektowe dotyczyły i określały co najmniej:

  • Sposób przygotowania ościeży muru konstrukcyjnego do montażu okien wraz z określeniem właściwości użytkowych niezbędnych materiałów.
  • Wymiar szczelin dylatacyjnych pomiędzy konstrukcjami okiennymi, a murem konstrukcyjnym z uwzględnieniem rozszerzalności liniowej materiałów występującej w zakresie możliwych różnic temperatury roboczej i temperatur występujących w okresie eksploatacji.
  • Liczbę połączeń mechanicznych konstrukcji okiennej z ościeżem z określeniem sposobu wykonania połączeń i właściwości użytkowych materiałów przewidywanych do ich wykonania z uwzględnieniem nośności podłoża oraz przewidywanego obciążenia wiatrem.
  • Sposób podparcia okien i drzwi zewnętrznych z uwzględnieniem ich ciężaru oraz przewidywanej pozycji konstrukcji okiennych w ościeżu.
  • Sposób wykonania „wodoszczelnych”, czyli odpornych na oddziaływanie zacinającego deszczu, paroprzepuszczalnych uszczelnień zewnętrznych wraz z określeniem właściwości użytkowych niezbędnych materiałów oraz podaniem granicznej wartości ciśnienia prędkości wiatru, do której połączenie zachowa szczelność.
  • Sposób wykonania uszczelnień termoizolacyjnych w przestrzeni szczelin dylatacyjnych wraz z określeniem właściwości użytkowych niezbędnych materiałów. 
  • Sposób wykonania paroizolacyjnych uszczelnień wewnętrznych, ograniczających przenikanie powietrza przez połączenie okien z ościeżami wraz z określeniem właściwości użytkowych niezbędnych materiałów oraz podaniem granicznej wartości ciśnienia prędkości wiatru, do której połączenie zachowa pełną szczelność na przenikanie powietrza.

Mając na uwadze brak uprawnień wykonawcy/sprzedawcy usługi do samodzielnego określania wymagań obiektowych jego rola powinna ograniczyć się wyłącznie do prawidłowego wypełnienia obowiązku informacyjnego. Tak, jak w przypadku sprzedaży rzeczy, tak i w przypadku sprzedaży usługi montażu, wykonawca zobowiązany jest do poinformowania nabywcy o właściwościach usługi. W odniesieniu do montażu okien i drzwi balkonowych informacja powinna dotyczyć przede wszystkim przewidywanego sposobu wykonania usługi, materiałów i detali rozwiązań oraz poziomu właściwości użytkowych połączeń okien z ościeżami w dniu zakończenia robót. Rolą projektanta, osoby dokonującej adaptacji powtarzalnego projektu budowlanego lub inwestora jest porównanie, czy proponowany przez wykonawcę poziom właściwości usługi odpowiada wymaganemu poziomowi właściwości określonemu w wymaganiach obiektowych oraz wymaganiach przepisów techniczno-budowlanych albo poziomowi oczekiwanemu i pożądanemu przez inwestora.

Montaż okien

Polecani wykonawcy
logo Windmar woj. pomorskie

Windmar

Tczew, Gdynia woj. pomorskie
logo Komfort woj. mazowieckie, lubelskie

Komfort

Radom, Puławy woj. mazowieckie, lubelskie
Więcej firm

Strona prawidlowymontaz.pl wykorzystuje pliki cookies. Przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przechowywania plików cookies oznacza, że będą one zapisywane na posiadanym przez Ciebie urządzeniu.

Korzystając ze strony prawidlowymontaz.pl wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Dbamy o poufność Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Prawidłowy montaż facebook logo małe