Prawidłowy montaż okien - definicja

Powszechnie stosowane, potoczne określenia, takie jak: „ciepły montaż”, „szczelny montaż ”, „montaż na piankę”, „montaż tradycyjny”, „montaż standardowy”, „montaż surowy”, czy też „półmontaż”, nie dość, że niczego nie wyjaśniają, to na dodatek wprowadzają na rynku spore i zupełnie niepotrzebne zamieszanie. Po pierwsze, sugerują jakoby istniało wiele różnych, równoważnych rodzajów montażu okien i drzwi balkonowych. Po drugie, prowadzą do zróżnicowania wartości użytkowej świadczonych usług, co w praktyce oznacza raczej ograniczanie i zaniżanie niż podnoszenie tej wartości. Po trzecie, utrudniają ocenę realnej wartości użytkowej i jakości wykonanych usług montażowych.

Montaż ponad 15 metrowej fasady składającej się z różnych konstrukcji aluminiowych
Montaż ponad 15 metrowej fasady składającej się z różnych konstrukcji aluminiowych

Jak zmienić tę niedobrą praktykę? Wbrew temu, co aktualnie można usłyszeć i przeczytać na temat rzekomo różnych rodzajów montażu okien wystarczy przyjąć, że jedynym słusznym podziałem usług w zakresie wykonania robót instalacyjnych stolarki budowlanej jest prosty podział na „prawidłowy montaż okien” albo „nieprawidłowy montaż okien”. Przeciętny inwestor raczej niewiele wie o zagadnieniach technicznych dotyczących montażu okien. Gdy zadać mu pytanie, czy życzy sobie wykonania montażu okien „ciepłego”, „szczelnego”, „tradycyjnego”, „na piankę”, „standardowego”, „surowego”, czy też „półmontażu” nie ułatwiamy mu wyboru. A gdyby zadać mu pytanie: „Czy życzy sobie Pani/Pan wykonania montażu okien w sposób prawidłowy, czy nieprawidłowy?”. Odpowiedź nie trudno przewidzieć. 

Teraz pozostaje tylko przedstawić, co należy rozumieć pod pojęciem „prawidłowy montaż okien” oraz jak wykonać „prawidłowy montaż okien”. Zamierzamy zrobić to w ramach strony internetowej prawidłowymontaż.pl będącej częścią inicjatywy „Prawidłowy Montaż”, w której uczestniczy grupa najlepszych w Polsce firm handlowo-montażowych. Spotkanie z prawidłowym montażem okien zaczynamy od zaprezentowania definicji pojęcia „prawidłowy montaż okien”.

Za prawidłowy, należy uznać każdy montaż okien, który w dniu zakończenia robót instalacyjnych stolarki budowlanej i wydania dzieła Zamawiającemu zapewnia możliwość pełnego i niezakłóconego korzystania z rzeczy zgodnie z jej właściwościami oraz przeznaczeniem przy jednoczesnym osiągnięciu rezultatów montażu spełniających co najmniej odpowiednie wymagania krajowych przepisów techniczno-budowlanych oraz wymagania obiektowe w każdym przypadku, gdy takie wymagania zostały określone przez projektanta, osobę dokonującą adaptacji projektu powtarzalnego lub inwestora. 

O tym, jaki akt prawny stanowi podstawę polskich przepisów techniczno-budowlanych, jakie zwarto w nim wymagania odnoszące się do montażu okien i drzwi balkonowych, jakie wymagania obiektowe powinien ustanowić projektant lub inwestor oraz jakie rezultaty należy osiągnąć, by uznać montaż za wykonany prawidłowo, a także dlaczego jakość wykonania robót instalacyjnych stolarki budowlanej należy oceniać w stanie technicznym z dnia wydania dzieła Zamawiającemu napiszemy w kolejnych publikacjach na stronie prawidłowymontaż.pl.

Montaż okien

Polecani wykonawcy
logo Szymko woj. podlaskie

Szymko

Białystok woj. podlaskie
logo Komfort woj. mazowieckie, lubelskie

Komfort

Radom, Puławy woj. mazowieckie, lubelskie
Więcej firm

Strona prawidlowymontaz.pl wykorzystuje pliki cookies. Przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przechowywania plików cookies oznacza, że będą one zapisywane na posiadanym przez Ciebie urządzeniu.

Korzystając ze strony prawidlowymontaz.pl wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Dbamy o poufność Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Prawidłowy montaż facebook logo małe