Rezultat wykonania montażu okien i drzwi balkonowych

Ewangelista Mateusz pisze: „Miejcie się na baczności przed fałszywymi prorokami. Oni przychodzą do was w przebraniu owczym, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z cierni lub figi z ostów. Tak właśnie każde dobre drzewo rodzi dobre owoce, a drzewo zagrzybione rodzi owoce zepsute. Nie może dobre drzewo rodzić zepsutych owoców ani drzewo zagrzybione rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie rodzi dobrego owocu, jest wycinane i wrzucane do ognia. Tak zatem poznacie ich po ich owocach” Mt 7,15-20

Słowa ewangelisty przeniesione na grunt montażu okien, to przestroga przed oceną prawidłowości wykonania robót instalacji stolarki budowlanej w oparciu o pozory. Odpowiedni dobór materiałów, wizualna estetyka, a nawet zgodność czynności z taką, czy inną instrukcją wcale jeszcze nie przesądza o prawidłowości wykonania montażu. Tym, co naprawdę odróżnia prawidłowy montaż okien od montażu nieprawidłowego, to montażowe owoce, czyli rezultaty osiągnięte w wyniku wykonania prac.

Badanie wodoszczelności montażu okna
Badanie wodoszczelności montażu okna

Tę dość oczywistą prawdę zawarliśmy w  definicji prawidłowego montażu zgodnie, z którą za prawidłowy, należy uznać każdy montaż okien, który w dniu zakończenia robót instalacyjnych stolarki budowlanej i wydania dzieła Zamawiającemu zapewnia możliwość pełnego i niezakłóconego korzystania z rzeczy zgodnie z jej właściwościami oraz przeznaczeniem przy jednoczesnym osiągnięciu rezultatów montażu spełniających co najmniej odpowiednie wymagania krajowych przepisów techniczno-budowlanych oraz wymagania obiektowe w każdym przypadku, gdy takie wymagania zostały określone przez projektanta, osobę dokonującą adaptacji projektu powtarzalnego lub inwestora. 

Jakie rezultaty powinny być osiągnięte w wyniku prawidłowego wykonania montażu okien i drzwi balkonowych? Mając na uwadze zarówno wymagania stanowione przez przepisy techniczno-budowlane, jak i potencjalne wymagania obiektowe określane przez projektanta lub inwestora, rezultatem każdego prawidłowego montażu okien i drzwi balkonowych w dniu zakończenia i odbioru robót powinno być co najmniej:

  1. Przeniesienie przez połączenia mechaniczne z okna na mur konstrukcyjny sił pochodzących od obciążenia powodowanego przez dodatnie i ujemne ciśnienia prędkości wiatru odpowiadające, strefie obciążenia wiatrem, kategorii terenu i wysokości wbudowania konstrukcji okiennej właściwej dla obiektu budowlanego.
  2. Przeniesienie przez klocki podporowe albo podwaliny pod progami okien i drzwi balkonowych na mur konstrukcyjny sił pochodzących od obciążeń powodowanych przez ciężar konstrukcji okiennej oraz codzienną eksploatację przez użytkowników.
  3. Uzyskanie wodoszczelności połączenia okna z ościeżem rozumianego, jako uniemożliwienie przenikania wody opadowej do wnętrza budynku w przypadku oddziaływania dodatnich i ujemnych ciśnień prędkości wiatru o określonej wartości podczas zacinającego deszczu.
  4. Uzyskanie pełnej szczelności na przenikanie powietrza przez połączenie okna z ościeżem rozumianej jako ustalona wartość współczynnika infiltracji „a” w przypadku oddziaływania dodatnich i ujemnych ciśnień prędkości wiatru o określonej wartości.
  5. Uzyskanie na wewnętrznej powierzchni połączeń okien z ościeżami temperatury zapobiegającej występowaniu kondensacji pary wodnej umożliwiającej rozwój grzybów pleśniowych, co uważać należy za spełnione, gdy wymagana wartość krytyczna współczynnika temperaturowego fRsi w pomieszczeniach ogrzewanych do temperatury, co najmniej 20°C przy założeniu, że średnia miesięczna wartość wilgotności względnej powietrza wewnętrznego φ = 50%, będzie ≥ 0,72.

Powyższy katalog rezultatów, to naszym zdaniem niezbędne minimum stanowiące o prawidłowości wykonania montażu. W każdym indywidualnym przypadku katalog ten można rozszerzyć albo zmienić w nim zakres i wartość rezultatów pożądanych oraz oczekiwanych przez inwestora, a wraz z nim zakres odpowiedzialności wykonawcy za jakość wykonanych robót instalacyjnych stolarki budowlanej.

Montaż okien

Polecani wykonawcy
logo MS Masterstick wielkopolskie

MS Masterstick

Poznań wielkopolskie
logo Aprel woj. mazowieckie

Aprel

Warszawa woj. mazowieckie
Więcej firm

Strona prawidlowymontaz.pl wykorzystuje pliki cookies. Przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przechowywania plików cookies oznacza, że będą one zapisywane na posiadanym przez Ciebie urządzeniu.

Korzystając ze strony prawidlowymontaz.pl wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Dbamy o poufność Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Prawidłowy montaż facebook logo małe