Jak zrobić „ciepły montaż” okna?

Najpierw pojawia się pomysł na własny dom. Wraz z nim powinien powstać szczegółowy plan, jak ten pomysł zrealizować. Elementem planu będzie określenie sposobu montażu okien i drzwi balkonowych. To inwestor ostatecznie decyduje o tym, co i jak zostanie wykonane w jego domu albo mieszkaniu. Jeżeli wybór padnie na „ciepły montaż” warto trzymać się kilku zasad, które ułatwią wykonanie zadania oraz ocenę jakości robót montażowych.

Ciepły montaż, akt należytej staranności

Wybór „ciepłego montażu”, to ze strony inwestora coś na kształt aktu należytej staranności  dopełnianego na jednym z etapów budowy domu. Na czym polega ów akt staranności?

Na zaplanowaniu i wykonaniu robót instalacyjnych stolarki budowlanej w sposób w pełni profesjonalny, zgodny z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej, w celu uzyskania: maksymalnej szczelności połączeń okien z ościeżami na przenikanie powietrza, odporności na oddziaływanie wody opadowej oraz właściwej temperatury na wewnętrznej powierzchni połączeń okien z ościeżami, aby  wyeliminować zjawisko kondensacji pary wodnej.

Budowa domu, to trochę jak układanie wieloelementowych puzzli. Aby otrzymać pożądany efekt końcowy, poszczególne elementy muszą do siebie doskonale pasować. W kolejności robót budowlanych wykonywanych podczas wznoszenia budynku, montaż okien wypada gdzieś pośrodku całego procesu inwestycyjnego. Wiele robót wykonano wcześniej, wiele będzie jeszcze wykonanych po montażu. Wszystkie roboty, kiedy by ich nie wykonać, mają prowadzić do jednego celu, wzniesienia nowego, komfortowego domu.

Często zapominamy, że jakość robót wykonanych przed montażem okien będzie wpływała na sposób i jakość samego montażu, a ten z kolei wpłynie na jakość dalszych robót wykończeniowych w budynku. Brak należytej staranności przy wykonywaniu robót na którymkolwiek z etapów budowy spowoduje powstawanie błędów i wad, które prędzej, czy później ujawnią się podczas eksploatacji.

Naprawa może być niemożliwa lub bardzo kosztowna, bo dom, to jednak nie to samo co puzzle, rozrywkowa układanka dla zabawy.

Droga do „ciepłego montażu” okien

Większość inwestorów przystępujących do budowy domu nie ma pełnej wiedzy o złożoności i sposobie wykonywania poszczególnych zakresów robót budowlanych, materiałach i wymaganiach. W teorii wiedza ta jest niekonieczna, bowiem problemy techniczne na budowie powinien rozwiązywać kierownik budowy.

Niestety w realiach polskiego budownictwa jednorodzinnego, „kierownik budowy” to często jedynie nazwisko na tablicy i pieczątka na dokumentach niezbędnych do prowadzenia budowy, czyli bardziej fikcja niż realna pomoc techniczna. Podczas wznoszenia niewielkich budynków mieszkalnych inwestor musi samodzielnie podejmować większość trudnych decyzji, także tych dotyczących sposobu i techniki montażu stolarki budowlanej. Jak można ułatwić sobie to zadanie i o czym warto pamiętać?

Poniżej kilkanaście podpowiedzi dla inwestorów, jak zrobić „ciepły montaż” okien prawidłowo, co zaplanować, czego pilnować:

 1. Zaplanuj i dopilnuj, aby fundament lub płyta fundamentowa były zawczasu przygotowane do montażu okien i drzwi o ile zamierzasz na nich posadowić i do nich mocować konstrukcje okienne.
 2. Zaplanuj i dopilnuj, aby mur konstrukcyjny budynku wznoszony był w pionie i poziomie. Odchylenia płaszczyzn murów konstrukcyjnych, to istotne utrudnienie w montażu okien.
 3. Zaplanuj i dopilnuj, aby mur konstrukcyjny w obrębie ościeży okien nie był wykonywany z uszkodzonych bloczków, cegieł i pustaków. Uszkodzenia materiału ścian konstrukcyjnych, to potencjalne miejsce nieszczelności i infiltracji powietrza. Zakrycie styropianem, nie likwiduje uszkodzeń tylko je maskuje. Konsekwencje bywają przykre i drogie w naprawie.
 4. Zaplanuj i dopilnuj, aby progi ościeży otworów okiennych w murach konstrukcyjnych z pustaków ceramicznych wykończyć litym materiałem, np. warstwą pełnej cegły, co w przyszłości ułatwi mocowanie mechaniczne konstrukcji okiennych.
 5. Zaplanuj i dopilnuj, aby wewnętrzne powierzchnie ościeży okiennych oraz fragmenty muru konstrukcyjnego, szczególnie po stronie zewnętrznej, zostały właściwie przygotowane przez ekipy murarskie do „ciepłego montażu” okien i drzwi balkonowych. Zwróć uwagę na wyrównanie powierzchni ścian ościeży w obrębie zamków i wpustów, uszczelnienie spoin, uzupełnienie ubytków i uszkodzeń muru, geometrię otworów okiennych oraz spoistość i właściwości hydrofobowe materiałów użytych do przygotowania ościeży.  
 6. Zaplanuj i dopilnuj, aby nadproża otworów okiennych były osadzone w poziomie i na właściwej wysokości. Brak równego poziomu nadproży, to w przyszłości konieczność zmian wymiarów konstrukcji okiennych albo geometrii szczelin dylatacyjnych.
 7. Zaplanuj i dopilnuj po zakończeniu robót murarskich, aby zostały naniesione repery wysokości budowlanych, a w szczególności poziomy posadzek i gotowych podłóg, co ułatwi właściwe pozycjonowanie okien i drzwi w otworach okiennych.  
 8. Zaplanuj i dopilnuj, aby pomiar ustalający wymiary okien i drzwi odbywał się po ostatecznym przygotowaniu otworów do montażu, naniesieniu reperów wysokości budowlanych oraz wyznaczeniu poziomów posadzek i gotowych podłóg.
 9. Zaplanuj i dopilnuj zachowania właściwej geometrii szczelin dylatacyjnych. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna być dostosowana do właściwości aplikowanego materiału termoizolacyjnego oraz przewidywanej rozszerzalności cieplnej kształtowników okiennych. W razie wątpliwości, przyjmuj z góry, że lepsza szczelina dylatacyjna o większej szerokości niż szerokości zbyt małej.
 10. Zaplanuj i dopilnuj, aby konstrukcje okienne były montowane w otworach okiennych w pozycji przewidzianej w projekcie budowlanym. Manewrowanie pozycją okien w otworach okiennych zmienia przebieg izoterm na styku elementów budowlanych o różnej przewodności cieplnej oraz może wpływać na wartość współczynnika przenikania ciepła w obrębie połączeń okien z ościeżami.
 11. Zaplanuj i dopilnuj, aby siły pochodzące od ciężaru okna lub drzwi zostały przeniesione na mur konstrukcyjny poprzez system klocków podporowych, podpór albo podwalin. W oknach o szerokości powyżej 1m, szczególnie tych narażonych na działanie dodatkowych sił pochodzących od użytkownika oraz w drzwiach, niezależnie od ich wymiaru, warto przewidzieć podparcie liniowe na całej szerokości konstrukcji okiennej.
 12. Zaplanuj i dopilnuj, aby konstrukcje okienne zostały czterostronnie zamocowane do muru przy użyciu łączników odpowiednich dla materiału ściany konstrukcyjnej oraz projektowego obciążenia wiatrem. Kotwy, śruby ramowe, konsole, kątowniki, to równoprawne środki montażu, które w celu właściwego przenoszenia sił działających prostopadle do płaszczyzny konstrukcji okiennej mogą być używane samodzielnie albo w dowolnych kombinacjach.
 13. Zaplanuj i dopilnuj, aby materiał termoizolacyjny pomiędzy oknem, a murem, (na przykład pianka PUR), tworzył linię ciągłą bez przerw i ubytków.  Nadmiary materiału termoizolacyjnego usuwaj dopiero przed przystąpieniem do wykonania zewnętrznej i wewnętrznej warstwy uszczelniającej. Pianka PUR nie jest odporna na oddziaływanie promieniowania słonecznego i wody opadowej. Obcięta pianka, tym bardziej.
 14. Zaplanuj i dopilnuj, aby materiał termoizolacyjny pomiędzy oknem, a murem został od strony zewnętrznej osłonięty uszczelnieniem wykonanym przy użyciu wodoodpornych folii albo powłok uszczelniających otwartych dyfuzyjnie, (Sd ≤ 1) lub paroprzepuszczalnych w stopniu ograniczonym (Sd ≤ 1500). Uszczelnienie powinno tworzyć linię ciągłą bez przerw i ubytków.
 15. Zaplanuj i dopilnuj, aby materiał termoizolacyjny pomiędzy oknem, a murem został od strony wewnętrznej osłonięty uszczelnieniem wykonanym przy użyciu folii albo powłok uszczelniających o wysokim oporze dyfuzyjnym, (Sd ≥ 1) i wysokiej szczelności na przenikanie powietrza, (600 Pa). Uszczelnienie powinno tworzyć linię ciągłą bez przerw i ubytków.
 16. Zaplanuj i dopilnuj, aby uszczelnione, zewnętrzne połączenie okna z ościeżem osłonić przed wpływem promieniowania UV, jeżeli do wykonania uszczelnienia użyto materiałów o krótkoterminowej, ograniczonej odporności na oddziaływanie promieniowania słonecznego. Jako materiału osłonowego użyj wyrobów o właściwościach neutralnych w stosunku do właściwości materiału uszczelniającego.

Zachowanie tych zasad i wymagań, a jeszcze lepiej wpisanie ich do umowy z poszczególnymi wykonawcami powinno prowadzić do uzyskania pożądanego rezultatu w postaci prawidłowego montażu okien i drzwi, nazywanego nie wiedzieć dlaczego „ciepłym montażem”. Z pełną świadomością pomijamy tu opis wykonania poszczególnych czynności montażowych, bo wiedzę i umiejętności w tym zakresie powinni posiadać wykonawcy usług. Jeżeli szukasz profesjonalnej firmy montażowej, takiej przy której nie będziesz musiał się zastanawiać, czy potrafi wykonać „ciepły montaż”, zajrzyj do zakładki Polecani wykonawcy.

Montaż okien

Polecani wykonawcy
logo BEMARES woj. podkarpackie

BEMARES

Rzeszów, Stalowa Wola woj. podkarpackie
logo Komfort woj. mazowieckie, lubelskie

Komfort

Radom, Puławy woj. mazowieckie, lubelskie
Więcej firm

Strona prawidlowymontaz.pl wykorzystuje pliki cookies. Przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przechowywania plików cookies oznacza, że będą one zapisywane na posiadanym przez Ciebie urządzeniu.

Korzystając ze strony prawidlowymontaz.pl wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Dbamy o poufność Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Prawidłowy montaż facebook logo małe