Prawidłowy montaż okien w ścianie z prefabrykowanych elementów z betonu

Jak prawidłowo zamontować okna? Prezentujemy przykład prawidłowego montażu okien z PVC-U w licu muru konstrukcyjnego ściany wykonanej z prefabrykowanych elementów z betonu. Przeniesienie sił od obciążeń pochodzących od ciężaru konstrukcji oraz ciśnień prędkości wiatru uzyskano przy użyciu frezowanych listew podparapetowych z Purenitu oraz śrub ramowych. Uszczelnienia w poszczególnych strefach montażu wykonano z wykorzystaniem płynnej folii paroizolacyjnej w strefie wewnętrznej, pianki poliuretanowej w strefie środkowej oraz płynnej, wodoodpornej folii paroprzepuszczalnej w strefie zewnętrznej. Wodoszczelność i szczelność połączeń okien z ościeżami na przenikanie powietrza potwierdzona przez notyfikowane laboratorium badawcze w profesjonalnym badaniu wykonanym po zakończeniu montażu bezpośrednio na placu budowy. Montaż objęty certyfikatem nr MLTB-016-2019 oraz raportem z badania nr MLTB-3338-2019.

Ogólny opis zadania montażowego
Montaż okien i drzwi balkonowych z PVC-U Vetrex V82 w licu muru konstrukcyjnego ściany wykonanej z prefabrykowanych elementów z betonu. ( „Ciepły montaż”).
Wykonawca montażu
 P.P.H.U. FIX – Joanna Frąckowiak
Ul. Przejazdowa 13/3-4
51-167 Wrocław
E-mail: przejazdowa@fixokna.pl
Tel. 693 203 803
Ściana konstrukcyjna
Prefabrykowane elementy betonowe
Przygotowanie ościeży do montażu
Wykonawca – P.P.H.U. FIX - Wrocław
Pozycja okna względem ściany konstrukcyjnej
Montaż w licu ościeża muru konstrukcyjnego
Mocowanie mechaniczne
Śruby ramowe
Sposób podparcia konstrukcji
Frezowane listwy podparapetowe z Purenitu
Uszczelnienie warstwa zewnętrzna
Folia w płynie - wodoodporna, paroprzepuszczalna
Uszczelnienie warstwa środkowa
Pianka PU
Uszczelnienie warstwa wewnętrzna
Folia w płynie - paroizolacyjna
Badanie szczelności połączeń
Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej jednostka notyfikowana NB 2189
Raport z badania
Raport z badania nr: MLTB-3338-2019
Certyfikat do Świadectwa Rekomendacji Montażu
Certyfikat Nr MLTB-016-2019
Data badania
02 sierpnia 2019 r
Miejsce badania
Wrocław, woj. Dolnośląskie
Stan budynku w chwili badania
Stan surowy zamknięty bez ocieplenia i tynków
Przenikanie powietrza przez połączenie dla ciśnień prędkości wiatru do 80 km/h
0 m3/hm
Przenikanie powietrza przez połączenie dla ciśnień prędkości wiatru do 112 km/h
0 m3/hm
Wodoszczelność połączeń dla wody opadowej przy ciśnieniu prędkości wiatru 112 km/h
Pełna, bez przecieków i przesiąkania wody do wnętrza pomieszczeń

Montaż okien

Sprawdzony wykonawca
logo FIXOKNA woj. dolnośląskie

FIXOKNA

Wrocław woj. dolnośląskie
Więcej firm

Strona prawidlowymontaz.pl wykorzystuje pliki cookies. Przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przechowywania plików cookies oznacza, że będą one zapisywane na posiadanym przez Ciebie urządzeniu.

Korzystając ze strony prawidlowymontaz.pl wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Dbamy o poufność Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Prawidłowy montaż facebook logo małe